Az SFI Nutrition Élelmiszer Innovációs Kft. (6725 Szeged, Boszorkánysziget u. 38., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) elérhető honlapjainak célja az aktív, szabadidős és élsportoló, valamint a sportolni vágyó vásárlók minőségi sportélelmiszerekkel való megismertetése és értékesítése.Általános szerződési feltételek

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya az SFI Nutrition Élelmiszer Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 06-09-020373, székhely: 6725 Szeged, Boszorkánysziget utca 38, a továbbiakban: SFI) által folytatott értékesítési tevékenységre, valamint az ennek kapcsán létrejött jogügyletekre terjed ki, ide értve a https://sportelelmiszer.hu internetes oldalon üzemeltetett sportélelmiszer webáruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül létrejött jogügyleteket is.

A teljes ÁSZF letölthető pdf formátumban innen: ÁSZF

Adatvédelmi tájékoztató

Az SFI Nutrition Élelmiszer Innovációs Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A teljes AVT letölthető pdf formátumban innen: Adatvédelmi tájékoztató